Tổng số Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Thịnh Đán: 41 người; Trong đó:
Đội ngũ cán bộ quản lý: 03
Hiệu trưởng:        Cô: Phạm Thị Chuyền - Bí thư chi bộ.

Phó hiệu trưởng (Phụ trách chuyên môn tổ nhà trẻ): Cô: Nguyễn Thị Bích Hợp

Phó Hiệu trưởng (Phụ trách chuyên môn tổ mẫu giáo): Cô: Đỗ Thị Mỹ Lệ

Giáo viên dạy lớp: 30 cô

Nhân viên: 08; Trong đó:

Kế toán kiêm văn thư: 01

Y tế kiêm thủ quỹ: 01

Bảo vệ: 01

Cấp dưỡng: 5